Skôr ako siahnete po činke, nasadíte prvý split, mali by ste vedieť tú najzákladnejšiu vec. Z čoho sa sval skladá, funkcia svalov, ako ovplyvníte rast svalu a aké svaly máte. 

S čoho sa sval skladá :

75% vody, 25% pevných látok – 20% bielkovín, 5% ostatných anorganických a organických látok

sval tvoria:

 • svalové vlákna (predstavte si ich ako tenké drôtiky) 10-100 ich je spojených a vytvárajú
 • svalový snopec (kábel, ktorý má vo vnútri množstvo drôtikov (vlákien). Veľké svaly obsahujú viac snopcov 
 • svalová blana (fascia) obaľuje celý sval ale tiež i celé skupiny svalov. Môžeme si ju všimnúť na povrchu kúpeného mäsa

každý sval má svoj:

 • začiatok – miesto, kde sa pomocou šľachy pripája ku kosti
 • hlavu svalu – najširšia časť svalu, prechádza do zúženej časti a tá prechádza do
 • úponu – šľacha, ktorou sa sval upína ku druhej kosti

Podľa vonkajšiaho tvaru sa delia na:

 • 1.vretenovité svaly– majú tvar vretienka a podľa toho, koľko vretienok (hláv) obsahuje, sa delí na
  • dvojhlavý (musculus biceps)
  • trojhlavý (m. triceps)
  • štvorhlavý (m. kvadriceps)
  • dvojbruškový – má dve vretenovité brušká spojené šľachou (tvar písmena Y)
 • 2. ploché svaly – svaly trupu
 • 3. kruhovité svaly – obklopujú telový otvor a sval je uzavretý do kruhu (oči, ústa, konečník – zvierač)

Funkcia svalov :

Základnou funkciou svalov je sťah – kontrakcia.

 • 1. Izotonická kontrakcia– mení sa dĺžka svalu, ale vnútorné napätie ostáva rovnaké. Skladá sa z dvoch častí: 
  • koncentrická kontrakcia – sval sa skracuje
  • exentrická, brzdiaca kontrakcia – sval sa predlžuje
 • 2. Izometrická kontrakcia – sval nemení svoju dĺžku, mení sa len vnútorné napätie svalu. Sval sa rýchlo unavuje, lebo trvajúci sťah obmedzuje prietok krvi.

Rast svalu :

Stimulom svalového rastu jednak drobné poškodenie svalových buniek, jednak stimulácia rastových faktorov, alebo mediátorov za pomoci kvalitne zostaveného tréningového plánu.

 

Reakciou na kvalitný tréning je aktivácia satelitných buniek, uvoľnenie katabolických a následne anabolických hormónov a iných mediátorov. Ak tréningový stimul je dostatočný dôjde k svalovému rastu.

V tele sa nachádzajú tieto svaly / svaly tváre sme vynechali /:

Svaly krku :

 • zdvíhač (kývač) hlavy (M. sternocleidomastoideus)
 • nadjazylkové a podjazylkové svaly
 • kožný sval krčný (M. platysma)

 

Svaly chrbta :

 • lichobežníkový (trapézový) sval (M. trapezius)
 • najväčší sval chrbta (M. latissimus dorsi)
 • rombický sval – kosoštvorcový (M. rhomboideus), rozdeľuje sa na dve nerovnaké časti (veľký a malý sval rombický)
 • veľký oblý sval (M.teres major)
 • malý oblý sval (M.teres minor)
 • podlopatkový sval (M.subscapularis)

 

Svaly hrudníka :

 • pomocné dýchacie svaly:
 • veľký prsný sval (M. pectoralis major)
 • malý prsný sval (M. pectoralis minor)
 • pílovitý predný sval (M. serratus anterior)
 • dýchacie svaly:
 • medzirebrové svaly vonkajšie (M. intercostales externi)
 • medzirebrové svaly vnútorné (M. ntercostales interni)
 • bránica ( Diaphragma)

 

Svaly brucha :

 • priamy sval brucha (M. rectus abdominis)
 • vonkajší šikmý sval brucha (M. obliquus externus abdominis)
 • vnútorný šikmý sval brucha (M. obliquus internus abdominis)
 • priečny sval brušný (M. transversus abdominis)

 

Svalstvo hornej končatiny :

 • deltový sval (M. deltoideus)
 • dvojhlavý ramenný sval (M. biceps brachii ) – má dve hlavy (snopce)
 • trojhlavý ramenný sval (M. triceps brachii) – má tri hlavy (snopce)
 • lakťový sval (M.anconeus)

 

Svaly predlaktia a ruky :


1. skupina ohýbačov (M. flexores)

 • vonkajší ohýbač zápästia (M. flexor carpi radialis)
 • dlhý sval dlane (M. palmaris longus)
 • vnútorný ohýbač zápästia (M. flexor carpi ulnaris)
 • povrchový ohýbač prstov (M. flexor digitorum superficialis)
 • hlboký ohýbač prstov (M. flexor digitorum profundus)
 • dlhý ohýbač palca (M. flexor digitorum profundus)

 

2. Skupina naťahovačov (M. extensores)
Skupina povrchová

 • dlhý vonkajší naťahovač zápästia (M. extensor carpi radialis longus)
 • krátky vonkajší naťahovač zapästia (M.extensor carpi radialis brevis)
 • naťahovač prstov (m. extensor digitorum)
 • naťahovač malíčka (m.extensor digiti minimi)
 • vnútorný naťahovač zápästia (m. extensor carpi ulnaris)

Skupina hĺbková

 • dlhý odťahovač palca (m. abductor pollicis longus)
 • krátky naťahovač palca (m. extensor pollicis brevis)
 • dlhý naťahovač palca (m. extensor pollicis longus)
 • naťahovač ukazováka (m. extensor indicis)

Vlastné svaly ruky :

 • krátke svaly viazané na kostru ruky – skupina palcová, malíčková, stredná
 • červovité svaly (M. lumbricales) -štyri svaly, začínajú na prstoch a tiahnu sa až na hornú končatinu

 

Svalstvo dolnej končatiny :

 • bedrové svaly (M. coxae)
 • bedrovostehnový sval (M. iliopsoas) – veľký sval skladajúci sa z 2 častí
 • napínač širokej pokrývky (M. tensor fasciae latae)

 

Svaly stehna : 

  1. predná skupina

 • Krajčírsky sval (M. sartorius)
 • Štvorhlavý sval stehna (M. quadriceps femoris) má 4 hlavy

  2. bočná skupina

 • dlhý priťahovač (M. adductor longus)
 • krátky priťahovač (M. adductor brevis)
 • veľký priťahovač (M. adductor magnus)
 • štíhly sval stehna (M. gracilis)

  3. Zadná skupina

 • poloblanitý sval (M.semimembranosus)
 • pološlachovitý sval (M. semitendinosus)

 

Svaly predkolenia :
  1. predná skupina

 • predný píšťalový sval (M. tibialis anterior)
 • dlhý naťahovač prstov (M. extensor digitorum longus)
 • dlhý naťahovač palca (M. extensor hallucis longus)

  2. bočná skupina

 • lýtkový sval (M. peronaeus) – delí sa na dlhý a krátky lýtkový sval

  3. zadná skupina
      hlboká vrstva:

 • zadný píšťalový sval (M. tibialis posterior)
 • dlhý ohýbač palca (M. flexor halucis longus)
 • dlhý ohýbač prstov (M. flexor digitorum longus)

     povrchová vrstva:

 • trojhlavý sval lýtka (M. triceps surae) – skladá sa: dvojhlavý sval lýtka (m. gastrocnemius), šikmý sval lýtka (m. soleus)

 

Svaly nohy :

 • krátky naťahovač palca (M. extensor hallucis brevis)
 • krátky naťahovač prstov (M. extensor digitorum brevis)
 • dvojhlavý stehenný sval (M. biceps femoris)
 • veľký sedací sval (M. gluteus maximus)
 • stredný sedací sval (M. gluteus medius)

záverečné zhrnutie :

Ak ste sa dostali až sem, pravdepodobne to s kultiváciou Vášho tela myslíte vážne. Preto tá najdôležitejšia informácia na záver:

 

Svaly rastú vo fáze oddychu, preto im ho v hojnej miere dožičte. Iba zotavený organizmus môže podávať veľké výkony. Z času na čas si tiež doprajte regeneračnú masáž. Nezanedbávajte ani spánok, je to ten najvhodnejší čas na účinné znovunadobudnutie síl.

 

Pokiaľ ste si pri pohľade na zoznam svalov pomysleli: "tak toto je celá veda"?, určite máte v istom zmysle pravdu, ale tie najdôležitejšie informácie pre správne nastavenie tréningového plánu Vám zodpovie každý náš osobný tréner.

Úvod | O nás | Tréneri | Tréningy | Galéria | Blog | Produkty | SoláriumMasáže

 

Všetky práva vyhradené. Copyright 2012 www.mologym.sk Návštevníci tejto stránky súhlasia s Pravidlami používania stránok spoločnosti Milionar s. r. o.

 

Nature friendly site created by OKmedia.sk